Webdesign konsepter

Tidlig webdesign fulgte regler man benyttet for trykket media. Man brukte web for å presentere informasjon og artikler på tradisjonell måte med et nytt medium. Erfaring med dette nye fleksible mediet gjør at man i dag må tenke annerledes og bruke web siders unike presentasjonsmuligheter.

Web design

Web er dynamisk

Regler og konsepter for webdesign må være i stadig endring da web er dynamisk. Med web har man fått helt unike muligheter som stadig er i endring når teknologien endres. Vi får stadig kraftigere datamaskiner og raskere nettverkslinjer som kobler sammen servere, maskiner og brukere. Skjermer får bedre bilder og oppløsningen blir stadig bedre. Datamaskiner får bedre lesemedia, som DVD og Blueray, og internettleverandører øker stadig båndbredden.

De siste års utvikling på streaming og med bruk av mobile enheter og mobilteknologi er også faktorer som endrer bruken av web. Dette gjør at en bra webdesigner hele tiden må ha oversikt over det siste av teknologi, men må også være i stand til å innse hva som engasjerer leseren og hva som overskygger informasjonen man ønsker å formidle.

Fasinerende multimedia

Web gir store muligheter og kan presentere informasjon med tekst eller med fasinerende multimedia. Mange webdesignere blir overveldet over de unike mulighetene som følger dette presentasjonsmediet, og overøser brukerne med avanserte multimedia presentasjoner. Men det er viktig for en god designer å begrense seg til den typen media som best informerer og engasjerer brukeren. Bruk av for mye multimedia kan gjøre at brukeren mister interessen og velger bort din web site.

Webdesign er en balanse mellom hva som er viktig for å presentere det leseren vil vite i forhold til det vi tror han vil vite. Med et medium i stadig endring er det ikke lett å finne denne balansen, men da er dette enda mer viktig for å unngå at informasjonen vi vil ha frem ikke drukner i et kaos av lyd og bilder.

Planlagt webdesign

Bra webdesign er planlagt webdesign. En god webside bør inneholde unike kvalitetstekster og man må finne riktig bruk av tilgjengelig media. Dette krever en god plan. Det er viktig at sidene følger en standard og en rød tråd. Man må utnytte mulighetene web gir for å manøvrere via temaer på en oversiktlig og intuitiv måte. Brukere utvikler mange vaner når de manøvrerer mellom sider på internett og forventer å finne sine vanlige manøvreringsmetoder på sidene de bruker. Om sidene bruker for mye multimedia eller ikke følger standard designmetoder, er det stor sannsynlighet for at leserne mister interessen. Det er mye spennende informasjon på nett, og om dine sider ikke svarer til forventninger kan de drukne i alt annet som finnes.

Planlagt webdesign

Historisk webdesign

Tidlig webdesign fulgte samme metoder som trykket media. Av mangel på uttestede teknikker og statistiske bevis på hva som fungerte fortsatte man å bruke denne typen design. Ansatte som ble benyttet til å designe firmaers websider kom ofte fra avdelinger som presenterte trykkede medier. I starten innså man at internett åpnet nye muligheter og at man måtte være en del av det for å være med i tiden. Man ønsket kun å være representert på nett for ikke å henge etter utviklingen. Websider hadde eksistert i flere år før man innså at dette var et eget medium med nye og store muligheter.

Bra webdesign må være dynamisk og fleksibelt og følge den enorme utviklingen som skjer innen multimedia teknologi. Internettbrukere forventer at websider følger et oppsett de er blitt vant med. Tidligere benyttede metoder blir raskt utdaterte og nye metoder brukes for å fange de brukerne man ønsker.