Plastisk kirurgi er et personlig valg

Det er ingenting galt i å ta en eller annen form for plastisk kirurgi. Det er blitt veldig vanlig og er svært populært. Flere tusen blir operert hvert eneste år både i Norge og i resten av verden. Utvikling av kosmetisk kirurgi har ført til at utvalget av inngrep som en kan velge å gjøre er stort. Operasjoner som tidligere ville medført større arr, kan i dag nesten gjøres uten å at det blir et eneste synlig merke på huden.

Produkter som brystimplantater har også gjennom gått en nesten revolusjonerende utvikling siden de kom på markedet. Dette gjør at ved for eksempel en brystforstørring med implantater så vil de nye implantatene gjøre at:

  • Risikoen for komplikasjoner er kraftig redusert i forhold til de eldre typene.
  • Resultatet blir mye mer naturlig med bryster som kan både se ut og føles som ekte bryster.
  • Nye teknikker gjør at arrene er mye mindre enn etter inngrep enn ved inngrep utført tidligere.

Positive sider ved økt etterspørsel av plastisk kirurgi

Ved at samfunnets holdninger har endret seg i forhold til plastisk kirurgi, så medfører dette både positive og negative aspekter. Etterspørselen har vokst spesielt i de siste årene og vil nok bare fortsette med dette fremover i årene som kommer. Tilbudene har også økt betraktelig her i landet ved stadig tilskudd av nye aktører i tillegg til muligheter i utlandet.

plastisk kirurgi2

Positive ting som har skjedd innen plastisk kirurgi i Norge, er helt klart at antallet klinikker som utfører forskjellige kosmetiske inngrep har økt betraktelig. Det betyr enklere tilgang for alle og spesielt utenfor storbyene. Flere klinikker betyr også bedre konkurranse innad i bransjen, og dette kan senke prisene. Dette kommer oss kundene til gode.

Flere aktører og enklere tilgang til plastisk kirurgi betyr også kortere ventetid på å få utført de inngrepene en ønsker. Og sist, men ikke minst så vil flere klinikker gjøre det enklere å gå til flere konsultasjonstimer. Ved å kunne sammenligne flere klinikker og kirurger opp mot hverandre vil det være letter å ta et valg som føles riktig.

Negative ting ved normalisering av plastisk kirurgi

Når kosmetisk og plastisk kirurgi blir en del av hverdagen og en naturlig del av samtalen, så vil faren for økt press være til stede. Presset kan komme fra mennesker vi omgås som venner, personer fra skole og jobb, sosiale media, reklame, det andre kjønnet og ikke minst fra seg selv.

Kan man komme til å sette listen for lavt for hva slags feil eller lyter en er villig til å godta? Blir avgjørelser som ikke lar seg reversere tatt på feil grunnlag og når er man egentlig moden nok til å endre permanente ting ved utseende?

Dette er mange spørsmål som dreier seg om regelverk, etiske dilemma og påvirkninger utenfra. En av grensene som er satt er for eksempel aldersgrenser for operasjoner. Det skal svært mye til før en kirurg utfører et kosmetisk inngrep på en person under 18 år. Kirurger skal også foreta etiske vurderinger under konsultasjonstimene. Vurderingene går ut på om det er etisk forsvarlig å utføre operasjonen på akkurat den personen. En kirurg skal for eksempel ikke gjennomføre inngrep på personer som utviser psykisk ubalanse eller andre psykiske lidelser.

Skal en følge trender?

På 90-tallet og tiåret etter var brystimplantater den store trenden. Etter hvert som dråpeformede implantater kom på markedet og bryster med et naturlig utseende ble populært så ble gruppen kvinner som ønsket dette inngrepet økt.

normalisering av plastisk kirurgi

De siste årene så har interessen for rumpeforstørring økt kraftig. Dette gjøres med både implantater eller også med eget fett. Kombinasjonskirurgi er blitt veldig vanlig og mange betaler den ekstra kostnaden for å få flere fordeler når en først ligger under kniven og opereres.

Et kombinasjonsinngrep går ut på at en gjør flere ting under samme inngrep. Det kan være fettsuging av magen og midjen kombinert med brystforstørring eller for eksempel rumpeløft. Da flyttes fettcellene fra det stedet som fettsuges og injiseres der en ønsker å fylle ut med litt ekstra.

Ungdomskilde

Kvinner i alle aldre oppsøker klinikker og ønsker plastisk kirurgi for å få tilbake litt av ungdommen og ikke nødvendigvis endring av selve utseende. Det kan være at man ønsker å løfte bryster som har henger lavere på grunn av alder og blant annet amming etter barn. Fjerning av løs hud på mage eller hals og fylle ut steder som ansikt og bryster.

Det er ikke noe galt i å benytte seg av mulighetene som finnes, og plastisk kirurgi kan virke som en ungdomskilde som frister for mange.

Kilder: https://avivahelse.no