Hva betyr offentlige budsjetter og økonomi for min privatøkonomi?

Offentlige budsjetter og økonomi kan ha stor betydning for din privatøkonomi. Offentlige budsjetter påvirker lånene dine.

Lån penger på dagen - Privatøkonomi

Offentlige budsjetter og økonomi kan ha stor betydning for din privatøkonomi. Det lønner seg å følge med i offentlige budsjetter og økonomi , og har du lån, du skal betale, er det særlig viktig å følge med, slik at du ikke får deg noen stygge overraskelser, når skatten blir trekt.

Skattelettelser, økt skatt, endringer i trygder og nye avgifter kan ha stor betydning for din privatøkonomi. Sitter du godt og trygt med bra lønn og får faste lån, gjør et par hundrelapper her og der kanskje ikke det store, men har du lavere lønn, eller holder på å etablere deg i familielivet, kan det bli litt trangere i hverdagsøkonomien.

Med det nye statsbudsjettet kommer det noen veldig konkrete prisstigninger: strømavgiften blir økt med 1,50 øre pr. Kilowattime, og for en vanlig familie utgjør dette rundt 400 kroner om året. Den skattefri kilometergodtgjørelsen blir satt ned til 3,80 kroner per kilometer for alle personbiler. Kjører man 10.000 kilometer i jobb med egen bil, blir det da 3000 kroner mindre skattefritt hvert år.

Færre penger til barnefamilier

Regjeringens budsjett for 2016 har senkt skattefradraget og økt på avgiftene, og dette kan spise opp de skattekuttene, som ellers har blitt lovet til barnefamilier. Barnefamilier er også den gruppen, som har lavest samlet inntekt, og noen av de høyeste lånene.

Gjeldsfradraget for lån blir mindre verdt. Om du har renteutgifter på 50.000 på boliglånet ditt, blir skatten kuttet med 1000 kroner mindre. og dermed blir lån i realiteten dyrere.

Flere penger til pensjonister og lavinntekt

Pensjonister får litt mere i lommeboka med det nye statsbudsjettet, siden avkortningen i pensjon for gifte og samboende blir redusert. Et pensjonert par kan i gjennomsnitt se frem til 8000 kroner ekstra om året tilsammen.

Likeledes får de med lave inntekter skattelettelser i skattetrinnet for å veie opp de økte avgiftene.. Innslagpunktet til skattetrinnett, blir økt med 1000 kroner og prosentsatsen blir samtidig redusert. Samtidig får enslige forsørgere økt fradarag på 2000 kroner, hvilket utgjør 500 kroner i redusert skatt. Dette oppveies dog i stor grad av at lån blir dyrere, siden det oftere er de med lavere inntekt som trenger å ta lån på dagen.

Kilde: MONEYBANKER, DN.no, nrk.no