Web design

Webdesign konsepter

Tidlig webdesign fulgte regler man benyttet for trykket media. Man brukte web for å presentere informasjon og artikler på tradisjonell måte med et nytt medium. Erfaring med dette nye fleksible mediet gjør at man i dag må tenke annerledes og bruke web siders unike presentasjonsmuligheter.

Web er dynamisk

Regler og konsepter for webdesign må være i stadig endring da web er dynamisk. Med web har man fått helt unike muligheter som stadig er i endring når teknologien endres. Vi får stadig kraftigere datamaskiner og raskere nettverkslinjer som kobler sammen servere, maskiner og brukere. Skjermer får bedre bilder og oppløsningen blir stadig bedre. Datamaskiner får bedre lesemedia, som DVD og Blueray, og internettleverandører øker stadig båndbredden.

De siste års utvikling på streaming og med bruk av mobile enheter og mobilteknologi er også faktorer som endrer bruken av web. Dette gjør at en bra webdesigner hele tiden må ha oversikt over det siste av teknologi, men må også være i stand til å innse hva som engasjerer leseren og hva som overskygger informasjonen man ønsker å formidle.… Les hele innlegget.